Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 4. 35.     Fra side 35 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt at hjælpe den fysiske dannelse

Gud forbød vin over for de tjenende præster i sin helligdom, og den samme formaning ville være mod tobak, var dens brug nogensinde blevet kendt; for det har en sløvende indflydelse på hjernen. Og udover (36) at sløve sindet, er det urent og smudsigt. Lad enhver modsætte sig fristelsen at tage vin, tobak, kødspiser, te eller kaffe. Erfaringer har vist at der udrettes langt mere arbejde uden disse skadelige ting.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.