Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 4. 33.     Fra side 33 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt at hjælpe den fysiske dannelse

Enhver moder bør se efter om hendes børn forstår deres egne kroppe, og hvordan de sørger for dem. Hun bør forklare om organismen og anvendelse af de muskler vi har fået af vor venlige Himmelske Fader. Vi er Guds husholdere, og hans ord erklærer at vi er “frygteligt og forunderligt gjort." Han har forberedt denne levende bolig for sindet; det er "nøje udarbejdet," et tempel som Herren selv har udrustet til hans Helligånds iboen. Sindet kontrollerer hele mennesket. Alle vore handlinger, gode eller dårlige, har sit kildeudpring i sindet. Det er sindet som tilbeder Gud, og allierer os med himmelske væsener. Alligevel er der mange som ikke bruger deres liv på at få forstand på smykkeskrinet, som indeholder denne skat.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.