Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 6. 43.     Fra side 43 i den engelske udgave.tilbage

Omgivelsers indflydelse på uddannelsen

Der bør ikke spares på at kunne vælge steder til vore skoler, hvor den moralske atmosfære er så sund så mulig. For den fremherskende indflydelse vil efterlade et dybt indtryk på de unge og danne karakteren. Det er grunden til at en afsidesliggende placering er bedst. De store byer, centre for forretninger og lærdom, kan umiddelbart virke som en fordel; men dette opvejes af andre hensyn.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.