Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 6. 45.     Fra side 45 i den engelske udgave.tilbage

Omgivelsers indflydelse på uddannelsen

Når der vælges afsidesliggende lokaliteter til vore skoler, skal vi ikke et øjeblik tro at vi sætter de unge væk fra fristelser. Satan er en meget ihærdig arbejder, og han er utrættelig med at fordærve de mennesker på, som er åbne for hans antydninger. Han møder familier og enkeltpersoner på deres egen grund, tager imod hans fristelser i deres tilbøjeligheder og svagheder. Men i de store byer er hans magt over menneskesind større, og hans net for at indfange uforsigtige fødder er mange. I forbindelse med vore skoler, bør der skaffes passende jorder. Der er nogle studerende som aldrig har lært at spare, og de har altid brugt alle de skillinger de kan få. Disse bør ikke afskæres midler, til at få en uddannelse. De bør have en ansættelse, og med deres lærebøger bør de oplæres i flittige og mådeholdne levevaner. Lad dem lære at værdsætte at kunne hjælpe sig selv.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.