Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 8. 53.     Fra side 53 i den engelske udgave.tilbage

Bibelen i uddannelsesarbejdet

Bibelen indeholder et enkelt of fuldstændigt system af teologi og filosofi. Det er den bog som gør os kloge på frelse. Den fortæller os om Guds kærlighed som viser genløsningsplanen, bibringer de studerende den væsentlige kundskab om Kristus. Han er sendt af Gud; han er vor frelses Ophavsmand. Men borte fra Guds ord, får vi ikke kendskab til en sådan person, som Herren Jesus nogensinde har besøgt vor verden, eller nogen kendskab til hans guddommelighed, som angives af hans tidligere eksistens sammen med Faderen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.