Vejen til Kristus kapitel 1. 15.     Fra side 14 i den engelske udgave.tilbage

Guds kærlighed til menneskene

Ingen anden end Guds Søn kunne forløse os, for kun den, som var i Faderens favn, kunne åbenbare ham. Alene den, der kendte Guds kærligheds højde og dybde, kunne åbenbare den. Intet mindre end det evige offer, som Kristus frembar på faldne menneskers vegne, kunne udtrykke Faderens kærlighed til den fortabte menneskeslægt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.