Vejen til Kristus kapitel 1. 16.     Fra side 15 i den engelske udgave.tilbage

Guds kærlighed til menneskene

Den pris, der blev betalt for vor forløsning, det evige offer, som vor himmelske Fader bragte, da han gav sin Søn i døden for os, burde bibringe os høje begreber om, hvad vi kan blive ved Kristi hjælp. Da den inspirerede apostel Johannes betragtede højden, dybden og bredden i Faderens kærlighed til den fortabte slægt, fyldtes han med ærefrygt og beundring. Han kunne ikke finde passende ord til at udtrykke storheden af Guds ømme kærlighed. Derfor opfordrer han verden til at betragte den. Han siger: "Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn!" 1 Joh. 3,1. Hvor Gud dog værdsætter menneskene højt! Ved overtrædelse blev menneskenes børn Satans undersåtter. Ved tro på Kristi forsonende offer kan Adams sønner blive Guds sønner. Da Kristus påtog sig menneskenes natur, forædlede han menneskeslægten. Faldne mennesker er stillet således, at de ved forening med Kristus i sandhed kan blive værdige til at kaldes Guds børn.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.