Vejen til Kristus kapitel 2. 24.     Fra side 20 i den engelske udgave.tilbage

Kristus synderens eneste håb

Det var det samme billede, Jesus hen tydede til i sin samtale med Natanael, da han sagde: "I skal se Himmelen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen." Joh. 1,51. Ved faldet skilte mennesket sig fra Gud. Forbindelsen mellem Himmelen og Jorden blev afbrudt. Der var ingen kontakt over afgrunden. Men gennem Kristus er Jorden atter blevet forbundet med Himmelen. Kristus har ved sin fortjeneste slået bro over den afgrund, som synden havde frembragt så tjenende engle kan komme i forbindelse med menneskene. Kristus forbinder det faldne menneske, som er svagt og hjælpeløst, med kilden til al magt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.