Vejen til Kristus kapitel 4. 52.     Fra side 37 i den engelske udgave.tilbage

Syndsbekendelse

Betingelserne for at få Guds nåde er retfærdige, enkle og rimelige. Herren forlanger ikke, at vi skal gøre noget besværligt for at kunne få syndsforladelse. Vi behøver ikke at foretage lange og besværlige pilgrimsrejser eller at udføre smertefulde bodsøvelser for at anbefale vore sjæle til Himmelens Gud eller for at udsone vor overtrædelse. Den, der bekender sin synd og afstår fra den, vil møde barmhjertighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.