Det er et godt land kapitel 24. 78.     Fra side 104 i den engelske utgave.tilbake

Vanskeligheter i menigheten

Kjære brødre og søstre. Mens villfarelse hurtig tiltar, burde vi være våkne for Guds sak og forstå hvilken tid vi lever i. Mørke vil dekke jorden og belgmørke folkene. Og mens nesten alle rundt oss blir svøpt inn i villfarelsens og forføreIsens tykke mørke, er det opp til oss selv å ryste av oss sløvheten og leve nærmere Gud, hvor vi kan motta guddommelig lys og herlighet fra Jesus. Mens mørket tykner til og villfarelsen tiltar, skulle vi tilegne oss en grundig forståelse av sannheten og berede oss til å forsvare vår tro ut fra Skriften.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.