Det er et godt land kapitel 24. 78.     Fra side 104 i den engelske utgave.tilbake

Vanskeligheter i menigheten

Vi må bli helliggjort ved sannheten, bli helt og fullt overgitt til Gud. Vi må leve etter vår hellige bekjennelse, så Herren kan la større lys skinne på oss. Vi må se lys i hans lys og bli styrket med hans styrke. Hvert øyeblikk som vi ikke er på vakt, risikerer vi å bli omringet av fienden og står i stor fare for å bli overvunnet av mørkets makter. Satan ber sine engler om å være årvåkne og overliste alle de kan. Han vil at de skal finne frem til lastene og skjødesyndene hos dem som bekjenner seg til sannheten. Da hyller han dem inn i mørket, så de slutter å våke og velger en kurs som vanærer den saken som de hevder å elske og påfører menigheten sorg. Disse villfarne sjeler som ikke våker, formørkes stadig mer og himmelens lys svinner bort fra dem. De oppdager ikke sine skjødesynder, og Satan vever sitt nett rundt dem. De er fanget i hans felle.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.