Det er et godt land kapitel 24. 79.     Fra side 105 i den engelske utgave.tilbake

Vanskeligheter i menigheten

Gud er vår styrke. Vi må vende oss til ham for å få visdom og veiledning. Vi må overvinne våre skjødesynder, idet vi har for øyet hans herlighet, menighetens beste og våre sjelers frelse. Vi skulle hver for oss søke å vinne en ny seier hver dag. Vi må lære oss å stå alene og stole helt og fullt på Gud. Jo snarere vi lærer dette desto bedre. La hver enkelt av oss finne ut hvor han kommer til kort og trofast våke, så hans synder ikke beseirer ham, men at han vinner over dem. Da styrkes vår tiltro til Gud, og menigheten vil bli spart for store vanskeligheter.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.