Det er et godt land kapitel 24. 80.     Fra side 106 i den engelske utgave.tilbake

Vanskeligheter i menigheten

Hvor mye lettere ville det ikke være å påvirke hjertene, og hvor mye mer ville ikke Gud bli æret, hvis hans tjenere ble skånt for motgang og problemer, slik at de i en oppløftet ånd kunne legge frem sannheten i dens skjønnhet. De som har gjort seg skyldige i å legge så mye beslag på Guds tjenere og tynget dem ned med problemer som det tilkommer dem selv å løse, vil måtte avlegge regnskap overfor Gud for all den tid og de midler som er blitt brukt til å tilfredsstille dem selv, til glede for fienden. De burde være i stand til å hjelpe sine brødre. De skulle aldri legge sine problemer og vanskeligheter frem for en hel forsamling, eller vente til noen av budbærerne kommer og løser dem. De skulle selv gå direkte til Gud og få sine prøvelser helt ut av verden. Da ville de være istand til å holde arbeidernes hender oppe isteden for å svekke dem.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.