Det er et godt land kapitel 25. 81.     Fra side 107 i den engelske utgave.tilbake

Kristi etterfølgere

Når jeg i den senere tid har sett meg rundt for å finne de ringe etterfølgere til den saktmodige og ydmyke Jesus, er det noe som har slått meg. Mange som bekjenner at de venter på Jesu snarlige komme, blir mer og mer lik denne verden. De søker ivrig etter applaus fra dem de omgås, mer enn etter Guds anerkjennelse. De er kalde og overfladiske, slik de er i de nominelle kirkesamfunn som de for kort tid siden forlot. Ordene som er rettet til Laodikeamenigheten er en nøyaktig beskrivelse av deres nåværende tilstand. (Se Åp. 3,14-20.) De er verken "kalde eller varme," men "lunkne." Og hvis de ikke gir akt på rådet fra det "trofaste og sannferdige vitne" og nidkjært omvender seg og tar imot "gull lutret i ild," "hvite klær" og "øyensalve," vil han spy dem ut av sin munn.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.