Det er et godt land kapitel 25. 81.     Fra side 107 i den engelske utgave.tilbake

Kristi etterfølgere

Tiden har kommet da en stor del av dem som engang jublet og ropte av fryd ved tanken på Jesus snarlige komme, står på kirkesamfunnenes og verdens grunn, blant dem som engang latterliggjorde dem for troen på at Jesus ville komme igjen, og som spredte alle slags usanne rykter for å skape fordommer mot dem og svekke deres innflytelse. Nå er det imidlertid blitt slik, at hvis noen lengter etter den levende Gud, hungrer og tørster etter rettferdighet, og Gud lar ham få føle sin kraft og tilfredsstiller hans hungrende sjel ved å fylle den med kjærlighet, så han ærer Gud ved å prise ham, blir han ofte sett på som villedet. Han blir anklaget for å være hypnotisert eller besatt av en ond ånd av dem som bekjenner seg til å tro på Herrens snarlige komme.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.