Det er et godt land kapitel 25. 81.     Fra side 108 i den engelske utgave.tilbake

Kristi etterfølgere

Mange av disse bekjennende kristne kler seg, snakker og oppfører seg lik verden. Trosbekjennelsen er det eneste som viser at de er kristne. Selv om de sier at de ser frem til Jesu komme, er deres tale ikke i himmelen, men dreier seg om verdslige emner. "Hvilke representanter" burde ikke de være "i all hellig samtale og gudfryktighet" som "ser frem til og framskynder Herrens dag." 2 Pet.3,11.I2 (eng. overs.) "Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom han er ren." 1. Joh.3,3. Men det er åpenbart at mange som bærer navnet adventister, bruker mere tid på å studere hvordan de kan pynte seg for å se tiltrekkende ut i verdens øyne, enn å lære fra Guds ord hvordan de kan bli akseptert av ham.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.