Det er et godt land kapitel 25. 82.     Fra side 108 i den engelske utgave.tilbake

Kristi etterfølgere

Hva hvis den elskelige Jesus, vårt eksempel, skulle stå frem blant dem og alle som i alminnelighet bekjenner seg til den kristne religion, som ved hans første komme? Han ble født i en krybbe. Følg ham gjennom hans liv og virke. Han var en sorgens mann, vel kjent med lidelse. Disse bekjennende kristne ville bli skamfulle over den ydmyke og saktmodige Frelseren, som bar en enkel sømløs kjortel, og som ikke hadde noe å legge hodet på. Hans rene, selvfornektende liv ville fordømme dem. Hans hellige alvor ville være en smertelig bremse på deres lystigheter og tomme latter. Hans uforfalskede tale ville legge en demper på deres verdslige og lystige tale. Hans forkynnelse av de likefremme, mektige sannheter ville avsløre deres virkelige karakter, og de ville ønske å få det ydmyke eksempel, den elskelige Jesus, av veien så fort som mulig. De ville være blant de første til å forsøke å fange ham i ord og rope: "Korsfest ham! Korsfest ham!"

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.