Det er et godt land kapitel 25. 82.     Fra side 108 i den engelske utgave.tilbake

Kristi etterfølgere

La oss følge Jesus da han saktmodig red inn i Jerusalem. "Men da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett. De sa: Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste. Noen av fariseerne i folkemengden sa til ham: Mester, irettett, dine disipler! Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope!" Luk.19,37-40. En stor gruppe av dem som bekjenner å se frem til Jesu komme, ville være like ivrige som fariseerne etter å bringe disiplene til taushet. De ville utvilsomt rope: "Fanatisme! Spiritisme! Spiritisme!" Og disiplene, som foldet ut sine kapper og la palmegrener på veien, ville bli betraktet som overivrige og udisiplinerte. Men Gud ønsker å ha et folk på jorden som ikke vil være så kalde og døde at de ikke kan prise og forherlige ham. Noen mennesker vil forherlige ham. Hvis de som han har utvalgt, de som holder hans bud skulle tie, da ville selv stenene rope.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.