Det er et godt land kapitel 25. 83.     Fra side 109 i den engelske utgave.tilbake

Kristi etterfølgere

Jesus er i ferd med å kommer, men ikke som første gang som et barn i Betlehem. Ikke som da han red inn i Jerusalem og disiplene priste Gud med høy røst og sa: "Hosianna." Han vil komme i sin Fars herlighet, og hærskaren av hellige engler vil følge ham på ferden til jorden. Det vil ikke være en eneste engel tilbake i himmelen. Mens de hellige venter på ham, vil de speide opp i luften, som de galileiske menn gjorde da han for opp fra Oljeberget. Da vil bare de som er hellige, som fullt og helt har fulgt det saktmodige eksempel, i begeistring utbryte når de ser ham: "Se, der er vår Gud, han som vi ventet på, at han skulle frelse oss." Jes.25,9. Og de vil bli forvandlet "i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun." 1.kor.15,52., den basun som vil vekke opp de sovende hellige og kalle dem ut av sine støvete graver ikledd herlig udødelighet, idet de roper: "Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?" 1.kor.15,55. De forvandlede hellige vil fare opp sammen med englene for å møte Herren i luften, for aldri mer å skilles fra ham de elsker.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.