Det er et godt land kapitel 26. 84.     Fra side 111 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelsen til Jesu gjenkomst

Det er en stor mangel på kristen sjelestyrke og å tjene Gud av prinsipp. Vi burde ikke søke etter å behage og tilfredsstille selvet. Vi bør ære og forherlige Gud og bare ha hans ære for øye i alt vi gjør eller sier. Hvis vi ville legge oss de viktige ordene nedenfor på sinnet og alltid ha dem i tankene, ville vi ikke så lett falle i fristelse, og våre ord ville bli få og velvalgte: "Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom." Jes.53,5. "Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag." Matt.12,36. "Du er Gud, den som ser." l.Mos. 16,13.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.