Det er et godt land kapitel 26. 85.     Fra side 112 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelsen til Jesu gjenkomst

Det er umulig å dvele ved disse betydningsfulle ordene og tenke over hvor meget Jesus har lidd for at vi elendige, syndige mennesker kan få tilgivelse og bli gjenforent med Gud ved hans dyrebare blod, uten å føle en hellig selvbeherskelse og et oppriktig ønske om å lide for ham, som led og utholdt så meget for oss. Hvis vi dveler ved disse emnene, vil det kjære, opphøyde selvet bli ydmyket og erstattet med en barnslig enkelhet. Det vil tåle irettesettelser fra andre og ikke så lett la seg provosere. Da vil ikke en egenrådig ånd kunne fyl1e oss og styre sjelen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.