Det er et godt land kapitel 26. 85.     Fra side 112 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelsen til Jesu gjenkomst

Når det går opp for meg hvor meget som er gjort for å hjelpe oss, må jeg utbryte: å hvilken kjærlighet, hvilken underfull kjærlighet har ikke Guds Sønn vist oss elendige syndere! Skulle vi forbli sløve og likegyldige når alt som kan gjøres for vår frelse allerede er blitt gjort? Hele himmelen er interessert i oss. Vi burde levende og våkent ære, herliggjøre og tilbe den Høye og Opphøyde. Våre hjerter skulle strømme over av kjærlighet og takknemlighet til ham som har vist en så stor kjærlighet og medfølelse med oss. Vi skulle ære ham i våre liv, og gjennom våre rene og hellige samtaler vise at vi er født ovenfra, at denne verden ikke er vårt hjem, men at vi er pilegrimer og fremmede her på vei til et bedre land.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.