Det er et godt land kapitel 26. 86.     Fra side 113 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelsen til Jesu gjenkomst

La oss derfor med godt mot lide for Jesu skyld, korsfeste selvet daglig og ta del i Jesu lidelser her, så vi kan få del i hans herlighet og bli kronet med herlighet, ære, udødelighet og evig liv.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.