Det er et godt land kapitel 57. 178.     Fra side 240 i den engelske utgave.tilbake

Adventbevegelsen i bilder

Jeg så en rekke grupper som så ut til å være bundet sammen med bånd. Mange i disse gruppene var i totalt mørke. Blikkene deres var vendt nedover mot jorden, og det så ikke ut til å være noen forbindelse mellom dem og Jesus. Men spredt rundt om i de forskjellige gruppene var det noen ansikter som skinte, og blikket deres var vendt opp mot himmelen. Lysstråler, som lignet på solstråler, ble sendt fra Jesus til dem. En engel ba meg se nøyere etter, og jeg så at en engel holdt vakt over hver enkelt som var omgitt av en lysstråle, mens onde engler sluttet seg rundt dem som var i mørket. Jeg hørte en engels røst rope: "Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet" Åp.14,7.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.