Det er et godt land kapitel 57. 179.     Fra side 241 i den engelske utgave.tilbake

Adventbevegelsen i bilder

Jeg så dem som gav akt på lyset, skue forventningsfulIe mot himmelen. De ventet at Jesus skulle komme og ta dem til seg. Snart passerte en sky over dem, og blikkene ble sørgmodige. Jeg spurte om forklaringen på skyen og ble vist at den illustrerte skuffelsen. Det tidspunktet som de ventet sin Frelser på, hadde passert, og Jesus var ikke kommet. Mismotet seg over de ventende. De pastorer og ledende menn som jeg tidligere hadde sett, gav uttrykk for glede. Alle de som hadde forkastet lyset, jublet høylytt. Satan og hans onde engler triumferte også.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.