Det er et godt land kapitel 57. 179.     Fra side 241 i den engelske utgave.tilbake

Adventbevegelsen i bilder

Så hørte jeg en annen engels røst som sa: "Falt, falt, er Babylon." Et lys skinte over de motfalne. Med nytt håp om å få møte ham, festet de igjen blikkene på Jesus. Jeg så noen engler i samtale med den som hadde ropt: "Falt, falt, er Babylon." De sluttet seg til hans rop: "Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte." Det virket som om disse englers melodiske stemmer hørtes over alt. Et strålende klart og herlig lys skinte rundt dem som hadde gitt akt på lyset. Ansiktene deres skinte med en strålende herlighet, og de sluttet seg til englene med ropet: "Se, brudgommen kommer!" De oppløftet unisont ropet blant de forskjellige gruppene, mens de som avviste lyset, så på dem med vrede blikk og hånte og spottet dem. Mens Guds engler viftet med vingene sine over de som ble forfulgt, forsøkte Satan og hans engler å presse sitt mørke på dem, for å få dem til å forkaste lyset fra himmelen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.