Det er et godt land kapitel 57. 178.     Fra side 241 i den engelske utgave.tilbake

Adventbevegelsen i bilder

Så hørte jeg en røst som sa til dem som var blitt skubbet og hånet: "Dra ut derfra! Rør ikke ved noe urent!" Jes. 52,11. I lydighet mot denne røsten, brøt et stort antall båndene som sperret dem inne. De forlot gruppene som var i mørket og sluttet seg sammen med dem som tidligere var blitt frie. Glade forente de sine røster med deres. Jeg hørte noen få, som fortsatt var tilbake blant de gruppene som var i mørket, si frem inderlige bønner i sjeleangst. Pastorene og de ledende menn beveget seg rundt og festet båndene strammere. Men fortsatt hørte jeg røsten av inntrengende bønner. Deretter så jeg dem som ba, rekke ut sine hender mot den forente gruppen som var frie og gledet seg i Gud, for å få hjelp. Mens de skuet alvorlig opp mot hiinmelen, svarte de: "Gå ut fra dem og hold dere atskilt." 2.kor.6, 17. {eng. overs.) Jeg så noen som kjempet for friheten og som endelig klarte å bryte de båndene som bandt dem. De motstod anstrengelsene som ble gjort for å stramme båndene fastere og avviste de gjentatte forsikringene om at: "Gud er med oss." "Vi har sannheten."

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.