Det er et godt land kapitel 57. 180.     Fra side 242 i den engelske utgave.tilbake

Adventbevegelsen i bilder

Mennesker forlot hele tiden de gruppene som var i mørket og sluttet seg til den frigjorte gruppen, som så ut til å stå på en åpen slette høyt over jorden. Blikkene deres vendte oppover. Guds herlighet hvilte over dem, og de priste ham jublende. De var nært knyttet sammen og så ut til å være omgitt av et himmelsk lys. Rundt denne gruppen var det noen som delvis var påvirket av lyset, men som ikke var spesielt knyttet til gruppen. Alle som tok imot lyset som skinte på dem, skuet oppover med stor interesse. Jesus så på dem med dyp anerkjennelse. De ventet at han skulle komme tilbake og så frem til at det skulle skje. De kastet ikke ett lengselsfullt blikk mot jorden. Men igjen samlet en sky seg over dem som ventet, og jeg så at de vendte sine trette blikk nedover. Jeg spurte om grunnen til denne forandringen. Min ledsagende engel sa: "De er igjen blitt skuffet i sine forventninger. Jesus kan ennå ikke komme til jorden. De må gjennomgå større prøvelser for hans skyld. De må vende om fra menneskers villfarelser og tradisjoner og stole helt på Gud og hans Ord. De må bli renset, prøvd og gjort hvite. De som holder ut den bitre prøvelsen, .vil vinne en evig seier."

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.