Det er et godt land kapitel 57. 180.     Fra side 242 i den engelske utgave.tilbake

Adventbevegelsen i bilder

Jesus kom ikke til jorden for å rense helligdommen, ved å rense jorden med ild, som den forventningsfullt ventende gruppen trodde. Jeg så at de hadde rett i beregningen av de profetiske tidsperioder. Profetisk tid endte i 1844, og Jesus gikk inn i det Aller-helligste for å rense helligdommen ved slutten av perioden. Feiltagelsen bestod i at de ikke forstod hva helligdommen var og hva rensingen gikk ut på. Da jeg igjen så den ventende skuffede gruppen, så den bedrøvet ut. De gransket omhyggelig grunnlaget for sin tro og gikk gjennom beregningen for profetisk tid på nytt, men kunne ikke finne noen feil. Tiden var oppfylt, men hvor var deres Frelser? De hadde tapt ham av synet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.