Det er et godt land kapitel 57. 181.     Fra side 242 i den engelske utgave.tilbake

Adventbevegelsen i bilder

Jeg ble vist likheten med disiplenes skuffelse da de kom til graven og ikke fant Jesu legeme der. Maria sa: "De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham!" Joh.20,13. Engler fortalte de sørgende disiplene at deres Herre var stått opp fra de døde og ville gå i forveien for dem til Galilea.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.