Det er et godt land kapitel 57. 181.     Fra side 243 i den engelske utgave.tilbake

Adventbevegelsen i bilder

Jeg ble vist opptoget da Jesus triumferende red inn i Jerusalem. De forventningsfulle disiplene trodde at han var i ferd med å ta imot kongeriket og regjere som en verdslig fyrste. De fulgte sin Konge med store forhåpninger. De skar av de vakre palmebladene og tok av seg ytterklærne og la dem i begeistring på veien. Noen gikk foran og andre etter, mens de ropte: "Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste." Matt.21,9. Opptoget uroet fariseerene, og de ba Jesus. om å tale sine disipler til rette. Men han sa til dem: "Om disse tier; så skal steinene rope!" Luk.19,40. Profetien i Sakarias 9,9. måtte oppfylles. Disiplene hadde en bitter skuffelse i vente. Få dager senere fulgte de etter Jesus til Golgata og så ham henge blødende og lemlestet på korset. De var vitne til hans smertefulle død og la ham i graven. Deres hjerter var tynget av sorg. Ingen av deres forventninger var blitt oppfylt, og alt håp døde med Jesus. Men da han stod opp fra de døde og viste seg for sine sørgende disipler, ble håpet på nytt vekket til live. De hadde funnet ham igjen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.