Det er et godt land kapitel 57. 182.     Fra side 243 i den engelske utgave.tilbake

Adventbevegelsen i bilder

Jeg så at skuffelsen blant dem som trodde på Herrens komme i 1844, ikke var lik skuffelsen til de første disiplene. Profetiene var blitt oppfylt i den første og annen engels budskap. De var gitt til riktig tid og hadde utrettet det som Gud hadde planlagt skulle utrettes.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.