Det er et godt land kapitel 61. 195.     Fra side 259 i den engelske utgave.tilbake

En solid plattform

Mange ser forskrekket på jødenes behandling av Jesus ved å forkaste og korsfeste ham. Mens de leser om hvilken skanunelig behandling han ble utsatt for, innbiller de seg at de elsker ham. De ville ikke ha fornektet ham som Peter eller korsfestet ham som jødene gjorde. Men Gud som kjenner alles hjerter, setter kjærligheten som de sier de har til Jesus, på prøve. Hele himmelen så med den største interesse på hvilken mottakelse den første engels budskap fikk. Men mange som sa at de elsket Jesus, og som gråt når de leste beretningen om korset, gjorde narr av det gledelige budskapet om hans komme. Isteden for å ta imot budskapet med glede, erklærte de at det var et bedrag. De hatet dem som så frem til hans komme, og kastet dem ut av sine menigheter. De som forkastet den første engels budskap, hadde ikke utbytte av den annen. De hadde heller intet utbytte av midnattsropet, som ville ha gjort dem i stand til i tro og gå med Jesus inn i det Aller-helligste i den himmelske helligdom. Ved å avvise de to første budskapene, har de i den grad formørket sine sinn at de ikke kan se lys i den tredje engels budskap, som viser veien inn i det Aller-heIligste. Jeg så at som jødene hadde korsfestet Jesus, slik har kirkesamfunnene som bare er kristne i navnet, korsfestet budskapene. Derfor kjenner de ikke veien inn i det Aller-helligste og kan derfor ikke få utbytte av Jesu midlertjeneste der. På samme måte som jødene bød frem sine verdiløse ofre, ofrer de opp sine verdiløse bønner til den avdelingen som Jesus har forlatt. Satan, som er tilfreds med dette bedraget, inntar en religiøs rolle og leder disse bekjennende kristnes tanker til seg selv. Han bruker sin kraft, sine tegn og falske under til å stramme til fellen. Noen villeder han på en måte, andre på en annen måte. Han gjør bruk av ulike former for bedrag for å påvirke forskjellige sinn. Noen ser skrekkslagne på et bedrag, mens de uten å nøle godtar et annet. Satan forfører noen ved hjelp av spiritisme. Han kommer også som en lysets engel og øver innflytelse over landet ved hjelp av falske vekkelser. Kirkesamfunnene blir overmodige og tror at Gud virker mektig for dem, mens det er en annens ånds gjerning. Denne begeistringen vil dø ut og etterlate verden og kirkesamfunnene i en verre stilling enn før.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.