Guds siste menighet kapitel 0. 3.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Forord

Men det finnes noen som har forlatt vårt samfunn - ikke så meget fordi de mener at adventistenes lære er feilaktig - men fordi de tror at Gud har forkastet det organiserte samfunn som kaller seg "syvendedags-adventister". Disse reformistene mener at de har fått et spesielt kall fra Gud til å danne en ny organisasjon. Deres viktigste oppgave er derfor å kalle så mange som mulig ut fra Adventistsamfunnet og inn i sin egen leir. De påstår at Adventistsamfunnet på et eller annet tidspunkt i sin historie har pådratt seg Guds mishag og er blitt forkastet av ham. Men hvordan kan de vite dette? Og hvordan kan de bevise en slik påstand? Jo, de mener at de har fått sin viten og sine beviser fra Ellen G. Whites skrifter. Men finnes det da i hennes vitnesbyrd noe som kan støtte slike ville hypoteser? Til dette må vi svare et bestemt nei.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.