Guds siste menighet kapitel 0. 4.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Forord

Denne lille boken, som er en samling av sitater fra Ellen G. Whites skrifter, viser tydelig at disse reformistene har gjort seg skyldig i grovt misbruk av hennes vitnesbyrd. Det er gripende å lese om hennes faste tro på at Gud vil holde sin beskyttende og skjermende hånd over adventbevegelsen. Den Gud som har satt i gang denne bevegelsen og ledet den i over hundre år. vil fortsatt lede den fra seier til seier, inntil verket er fullført og Jesus kommer igjen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.