Guds siste menighet kapitel 1. 5.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Kjære søsken i generalkonferensen.. Jeg vitner for dere, mine brødre og søstre, at Kristi menighet er det eneste som er gjenstand for Guds ,største interesse her på jorden, og det til tross for at menigheten er både svak og ufullkommen, Gud sender sin nådige innbydelse ut til alle mennesker om å komme til ham for å bli frelst. Han befaler sine engler å hjelpe enhver sjel som kommer til ham med et angrende og sønderknust hjerte. Med sin Hellige Ånd er han personlig til stede midt i Guds menighet..

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.