Guds siste menighet kapitel 1. 5.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Predikanter og menigheter! La oss gjøre denne lovsangen til vår egen. La oss prise Gud for hans godhet og kjærlighet mot oss som et folk og mot hver enkelt av oss.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.