Guds siste menighet kapitel 1. 6.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Legg merke til dette, mine brødre og søstre, at Herren har et folk - et utvalgt folk - en menighet som er hans egen. Den er hans egen festning, som han har i en syndig og opprørsk verden. Det var Guds hensikt at menigheten ikke skulle anerkjenne noen annen myndighet enn Guds egen autoritet, og at den ikke skulle underkaste seg andre lover enn Gud egne bud.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.