Guds siste menighet kapitel 1. 6.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Satan har et stort forbund, som er hans menighet. Kristus kalte dette forbundet for "Satans synagoge", fordi dets medlemmer er syndens barn. Medlemmene i Satans synagoge har alltid kjempet for å frigjøre seg fra Guds lov og samtidig forvirre begrepene om godt og ondt. Satan arbeider med stor makt i og gjennom vantroens barn for å få utroskap og frafall til å se ut som sannhet og lydighet. Og i vår tid bruker Satan sin makt og innflytelse til å oppildne sine tjenere til å fullføre det store opprøret som han begynte i himmelen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.