Guds siste menighet kapitel 11. 38.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Samfunnets navn

Det ble vist meg at nesten alle fanatikere som ønsker å skjule sitt sanne ansikt for å villede andre, gjør krav på å tilhøre Guds menighet. Et slikt navn ville derfor straks vekke mistanke. Navnet "Guds menighet" er egnet til å skjule de mest absurde villfarelser. Et slit navn ville være altfor ubestemt til å passe på Guds siste folk. Det ville lede menneskene til å anta at vi har en tro som vi ønsker å dekke over. Vitnesbyrdene I, side 223, 24. (Første utgave, trykt i 1861.)

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.