Guds siste menighet kapitel 11. 38.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Samfunnets navn

Vi er syvendedags - adventister. Skammer vi oss over et slikt navn? Vi svarer: Nei, nei! Det er det navnet som Herren har gitt oss. Det peker direkte på den sannheten som vil bli selve prøven for kirkesamfunnene. - Brev 110, 1902. (Skrevet 2. juli, 1902.)

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.