Guds siste menighet kapitel 12. 38.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Generalkonferensen

Det ble vist meg at hvis en person har avvikende meninger, er det ikke rett å overlate til en enkelt mann å avgjøre om de skal forkastes eller godkjennes. Men når Generalkonferensen, som er Guds høyeste autoritet på jorden, har sagt sin mening, bør den private uavhengighet bøye seg, og den personlige mening vike. - Vitnesbyrdene Ill, side 492. (Første utgave i 1875.)

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.