Guds siste menighet kapitel 12. 38.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Generalkonferensen

En enkelt persons mening eller noen få menns syn bør aldri betraktes som tilstrekkelig hverken i visdom eller kraft til å kontrollere hele virksomheten og til å bestemme hvilke planer som bør settes i verk. Men når brødrene er samlet fra alle deler av arbeidsfeltet, og Generalkonferensen har uttalt sin dom, da bør den private uavhengighet og mening bøye seg. Da kan den enkelte ikke holde krampaktig fast på sitt eget syn. En enkelt arbeider bør aldri mene at det er en dyd å holde urokkelig fast på sin personlige mening når den ikke er i harmoni med Generalkonferensens beslutning.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.