Guds siste menighet kapitel 12. 39.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Generalkonferensen

Ingen ny organisasjon
Herren har erklært at når vi kommer til verkets avslutning, skal historien om våre erfaringer i fortiden bli studert på ny. De sannhetene som Herren har gitt oss i disse siste dager, skal forkynnes for hele verden. Hver eneste støtte som Gud har reist, skal forsterkes. Vi kan ikke fjerne oss fra den grunnvollen som Gud har lagt. Vi kan ikke gå inn i en ny organisasjon Å gjøre dette ville være å fornekte sannheten. - Blad fra notisbok, The Church, nr. 1. (Skrevet 24. des. 1905.)

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.