Guds siste menighet kapitel 12. 39.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Generalkonferensen

Gud står ved roret
Det er ingen grunn til å frykte for at verket ikke skal lykkes. Gud er den øverste lederen for verket, og han vil sørge for at alt er i den beste orden. Hvis det er nødvendig å rette på noe ved ledelsen, vil han sørge for at det blir gjort. Han vil rette på alt som er forkjert. Vi kan stole på at Gud vil føre det stolte skipet med hans folk ombord trygt og sikkert i havn. - Review and Herald, 20. sept. 1892.

--------------
Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.