Guds siste menighet kapitel 13. 41.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Et budskap til generalkonferensen i 1913

I flere måneder etter disse møtene følte jeg at det var min plikt å henlede brødrenes oppmerksomhet til de problemene som Herren hadde vist meg, og som han ønsket at de skulle forstå. Endelig etter mange bønner og en grundig undersøkelse av de budskapene som ble sendt til dem, begynte noen av de ledende brødre å gjøre det arbeidet som Gud ønsket at de skulle gjøre. De handlet i tro uten å ha full forståelse av arbeidets betydning. Men etter hvert som de fulgte Guds råd, fikk de rike velsignelser.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.