Guds siste menighet kapitel 13. 40.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Et budskap til generalkonferensen i 1913

”Derfor taper vi ikke motet, men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag. For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål, såsom vi ikke har det synlige for øye, men det usynlige; for det synlige er timelig, men det usynlige evig." - 2 Kor. 4, 16-18.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.