Guds siste menighet kapitel 13. 41.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Et budskap til generalkonferensen i 1913

I mine nattlige syner har Herren ofte bedt meg inntrengende om å tilskynde våre ledende brødre til å gjøre alvorlige anstrengelser for å lære Gud bedre å kjenne. Når våre arbeidere forstår tidens alvor og betyning, slik som de skulle og burde. vil de vise en fast beslutning om å stille seg helt på Herrens side. Da vil de bli Guds sanne medarbeidere. Når de helliger hjerte og sinn til tjeneste for Gud, vil de finne at det er nødvendig å få en dypere og rikere erfaring med ham for å kunne seire over all synd.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.