Guds siste menighet kapitel 15. 46.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En tillitserklæring, gitt i 1915

(Dette er et sitat fra Ellen G. Whites siste budskap, som ble diktert fra sykesengen under hennes siste sykdom.)

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.