Guds siste menighet kapitel 2. 10.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Menigheten er Guds eiendom

Men hvordan kan det ha seg at disse bøkene som kaller syvendedags adventistmenigheten for Babylon, er blitt spredt omkring overalt, nettopp i den tiden da Guds Ånd ble utgytt over menigheten? Hvordan kan det være mulig at noen kan bli så grundig bedratt at de innbiller seg at "det høye rop" består i a kalle Guds folk ut fra fellesskapet i en menighet som nå opplever en tid med Åndens vederkvegelse? Å, måtte disse villedte sjelene komme inn i strømmen av nåde for å motta velsignelsen, slik at de kunne bli kledd i kraften fra det høye! - Review and Herald, 17. oktober, 1893. Testimonies to Ministers, side 19-23.

--------------
Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.